Рішення Дачненської сільської ради "Про затвердження правил благоустрою території Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області"

Дата: 13.07.2023 15:19
Кількість переглядів: 145

Фото без опису

 У К Р А Ї Н А

 

             Одеська область        Біляївський  район

                                                   

                                                          Дачненська сільська рада

                                                         

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

«12» вересня 2011 року № 179-УІ

 

           Про затвердження правил благоустрою території  Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , на виконання вимог Законів України “Про благоустрій населених пунктів ” „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про охорону атмосферного повітря ”, “Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, “Про основи містобудівної діяльності” , “Про охорону пам'ятників історії і культури” , “Про рекламу”,  Дачненська сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

  1. Затвердити Правила благоустрою території Дачненської сільської ради (Додаються).

 

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань надзвичайних ситуацій, екології та благоустрою (голова                     Ящук В.О.).

 

 

 

Дачненський сільський голова                                                              Р.С.Сич

 

        Додаток до рішення

                                        сільської ради від 12 вересня 2011 року

                                                                            № 179-УІ  

 

1. Загальні положення.

 

Правила благоустрою територіальної громади Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області містять загальнообов’язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території сільської ради, організацію упорядкування, охорону об’єктів благоустрою населеного пункту та прилеглих територій, за порушення яких настає відповідальність, передбачена діючим законодавством України.

Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в населених пунктах громади.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Дачненської сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:

1) території загального користування: парки, рекреаційні зони, сади, сквери, лісосмуги, пляжі, та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки; кладовища; інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними  території (договір оренди землі, держакт на право власності на земельну ділянку, державний акт на постійне користування , тощо);

5) інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться на території Дачненської сільської ради.

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

закріплена (прилегла) територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам або закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до цільового призначення земельної ділянки, генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населених пунктів громади, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

заходи з благоустрою населених пунктів – роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, озеленені упорядковані території, зелені зони, городи та інші об’єкти озеленення.

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення; 

відходи побутові (тверді, рідкі) – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

 

2. Управління у сфері благоустрою територіальної громади Дачненської сільської ради.

 

2.1. Управління у сфері благоустрою територіальної громади Дачненської сільської ради здійснюють органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення:

2.2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою:

-         затвердження місцевої програми та заходів благоустрою території Дачненської сільської ради, забезпечення їх виконання;

-         створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб) ;

-         організація забезпечення на території Дачненської сільської ради чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

-         організація місць відпочинку населення;

-         розроблення схем санітарного очищення населених пунктів

-         затвердження правил благоустрою територій Дачненської сільської ради;

-         визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів) , відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

-         залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-         здійснення контролю за станом благоустрою та утримання територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств , установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, тощо;

-         надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

-         визначення місць стоянок транспортних засобів на територіях об’єктів благоустрою населених пунктів, зовнішнього освітлення та санітарного очищення територій, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

-         інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

 

2.3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою:

-         внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою Дачненської сільської ради;

-         організація участі підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та населення у виконанні робіт з благоустрою Дачненської сільської ради;

-         здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою населених пунктів та прийняття відповідних заходів;

-         інформування населення про здійснення заходів з благоустрою Дачненської сільської ради.

 

3. Організація та правила благоустрою територіальної громади Дачненської сільської ради.

 

3.1. Організацію благоустрою території Дачненської сільської ради забезпечує Дачненська сільська рада та її виконавчий комітет відповідно до повноважень, установлених законодавством.

3.2. Рішення сільської ради та виконавчого комітету щодо благоустрою територій Дачненської сільської ради є обов’язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємствами та підприємцями, громадянами які знаходяться або здійснюють будь-яку діяльність на території сільської ради.

3.3. Сільська рада може передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам та організаціям відповідно до статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” ;

3.4. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації;

3.5. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, мають утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”;

3.6. Межі та режим використання закріпленої території за підприємствами, установами, організаціями території визначає сільська рада або виконавчий комітет;

3.7. Наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з вини підприємства, установи організації або громадян на закріплених за ними об’єктами благоустрою усуваються ними за власний рахунок;

3.8. Посадові особи підприємств, установ, організацій або громадяни несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/ або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

 

4. Організація прибирання територій загального користування.

 

4.1. Система санітарної очистки та прибирання території населених пунктів передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд; вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території Дачненської сільської ради і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального користування.

4.2. Прибирання територій здійснюються відповідно до вимог цих правил, інструкцій та норм.

4.3. Для забезпечення належного санітарного рівня території сільської ради шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається як на комунальне підприємство «Дачненський сількомунгосп», так і на інші підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб.

4.4. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється на підставі укладених з ними договорів (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням погоджених з ними схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконкомі сільської ради.

4.5. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці прибирають свою територію, а також закріплену рішенням виконавчого комітету Дачненської сільської ради територію.

4.6. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду забезпечують прибирання прибудинкових територій за виключеннями, передбаченими цими Правилами.

4.7. Прибирання виділених під забудову територій, а також територій навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію або їх власниками, якщо більше не передбачено договором та схемою обслуговування.

4.8. Прибирання місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

4.9. Прибирання присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з виконавцем робіт, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки. 

4.10. Власники та користувачі житлових будинків приватного сектора здійснюють прибирання закріпленої території та вивіз сміття із залученням спеціалізованих підприємств на договірній основі. 

4.11. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торговельних та інших будівель і споруд, біля торговельних палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм. 

4.12. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття до 9.00. 

4.13. При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця. 

4.14. Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечувати вивіз та знешкодження відходів шляхом укладання договорів зі спеціалізованими організаціями чи суб’єктами господарювання.

Відсутність зазначеного договору є порушенням Дійсних правил та є підставою для притягання до відповідальності. 

4.15. Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій населених пунктів здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічними органами, посадовими особами виконкому Дачненської сільської ради та відповідними особами комунального підприємства «Дачненський сількомунгосп».

4.16. Відходи з домоволодінь вивозяться визначеними сільською радою виконавцями цих робіт на підставі договорів. 

4.17. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів (далі – ТПВ) визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з виконкомом Дачненської сільської ради та КП «Дачненський сількомунгосп». До цих місць (майданчиків) забезпечується вільний проїзд. 

4.18. Графіки руху транспорту для збору побутових відходів розробляються виконавцями послуг по збору та вивезенню ТПВ та погоджуються з виконкомом сільської  міської ради.

 

4.19. Прибирання контейнерних майданчиків для збору ТПВ і прилеглих до них територій здійснюють балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду.

У районах приватного сектора місця збору побутового сміття прибирають самі власники будинків.

Відповідальність за належний технічний стан контейнерів ТПВ та місць збору сміття несуть їх власники. 

4.20. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється шляхом укладання договорів зі спеціалізованими організаціями чи суб’єктами господарювання за рахунок (власника, користувача) будинків (квартир). 

4.21. Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів. 

4.22. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення. 

4.23. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, дезінфікуватись. 

4.24. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться власниками будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на сміттєзвалище. 

4.25. Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, трансформаторних підстанцій, пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 15 м здійснюють власники цих об’єктів, якщо інше не визначено договором. 

4.26. Власники, користувачі земельних ділянок, розміщених на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої території та протилежної території. 

4.27. Власники багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

- утримувати підвальні приміщення, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

- забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах.

 

5. Утримання вулично-дорожньої мережі

 

5.1. Дорожні знаки вивішуються згідно із затвердженою дислокацією. Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень. Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після ліквідації причин, що викликали необхідність їх установки. 

5.2. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, за якими закріплені відповідні території.

 

 

 

6. Проведення земляних робіт

 

6.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на територіях загального користування населених пунктів (вулицях, провулках, зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах тощо), суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні отримати у КП «Дачненський сількомунгосп» дозвіл на право виконання земляних робіт.

Підставою для отримання дозволу є узгоджений графік виконання робіт та договір із спеціалізованим підприємством на відновлення асфальтобетонного покриття і зелених зон. 

6.2. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж   виконується у відповідності до проектів, погодженими з відповідними службами, на підставі рішення виконавчого комітету Дачненської сільської ради шляхом укладання договорів зі спеціалізованими організаціями чи суб’єктами господарювання. 

6.3. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, встановлений ордером. 

6.4. Під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови руху транспорту та пішоходів:

- виставлятись попереджувальні знаки;

- встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка. 

6.5. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі дозволу покладається на виконавця робіт. 

6.6. При виконанні робіт забороняється:

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуари;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, інші елементи благоустрою;

- відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

- залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

- займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- перегороджувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

 

7. Утримання та охорона зелених насаджень.

 

7.1. Охорона зелених насаджень на території Дачненської сільської ради включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного мешканця. Всі громадяни при відвідуванні парків та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил.

7.2. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

щодо насаджень, які перебувають в комунальній власності – на виконком сільської ради та визначені ним підприємства, в інших формах власності – на відповідних землевласників і землекористувачів;

на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, – на власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я.

на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

на пустирях та інших – на керівників близько розташованих підприємств;

на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників. 

7.3. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить:

забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;

забезпечення поливання зелених насаджень ;

вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, в тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень;

видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами зі спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубування сухостою проводиться після погодження з виконкомом сільської ради;

косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;

заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових дерев і кущів;

планомірне підвищення декоративних якостей парків та інших зелених насаджень, проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених насаджень;

забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній, газопроводів та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж, тощо. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні мереж забезпечують балансоутримувачі електричних мереж за графіком та під його контролем;

Своєчасне обрізування гілок, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, заважають руху автомобільного транспорту та пішоходів, забезпечують власники житлових будинків;

проведення ефективних заходів по підвищенню родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заростанню бур’янами;

підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт.

Власники будівель, споруд, малих архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх в належному технічному та естетичному стані. 

7.4. На виконавчий комітет Дачненської сільської ради покладається:

здійснення контролю за станом експлуатації та утриманням зелених насаджень;

здійснення розробки перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

здійснення обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращання їх стану та якості прибирання;

проведення перевірки правомірності знесення зелених насаджень;

контроль за виконанням робіт по озелененню при будівництві.

7.5. На території зелених насаджень забороняється:

зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

складувати будь-які матеріали;

влаштовувати звалища сміття;

самовільно садити дерева, кущі, влаштовувати городи;

обладнувати стоянки транспортних засобів;

будь-яке будівництво, розміщення малих архітектурних форм без дозволу виконавчого комітету Дачненської сільської ради.

використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;

влаштовувати зупинки громадського транспорту на газонах, біля дерев без погодження з виконавчим комітетом Дачненської сільської ради;

встановлювати намети торговельного, агітаційного та іншого призначення на газонах в парках, скверах;

ходити по газонах, випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених насаджень, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу виконавчого комітету на виконання таких робіт. Знесення і пересадка зелених насаджень здійснюється за рахунок коштів забудовників під контролем посадових осіб виконкому;

випускати та вигулювати собак у не відведених для цього місцях, а також без намордників, випасати худобу, птахів, ламати та псувати дерева, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;

захаращувати газони, після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини. 

7.6. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завданні збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку. 

7.7. За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) юридичні та фізичні особи зобов’язані відшкодовувати їх вартість в доход місцевого бюджету в установленому порядку.

7.8. Розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та послуг на територіях зелених насаджень проводиться після розробки проекту детального планування і затвердження його у встановленому порядку.

 

8. Обов’язки юридичних та фізичних осіб , громадян щодо благоустрою населених пунктів.

 

8.1. Юридичні та фізичні особи зобов’язані:

 

8.1.1. Встановлювати малі архітектурні форми на підставі розроблених відповідно до чинного законодавства проектів та з дозволу, виданого виконавчим комітетом Дачненської сільської  ради. 

8.1.2. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному стані відповідно до затвердженого паспорта опорядження фасадів. 

8.1.3. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території населених пунктів при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів. 

8.1.4. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття. 

8.1.5. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити із зазначенням організації – виконавця, відповідального за проведення робіт, строку їх закінчення, номер телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

 

8.1.6. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях. 

8.1.7. Провадити торгівельну діяльність та надавати послуги тільки у строго визначених місцях для цього (ринок та відповідні магазини, кіоски).

8.1.8. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари.

8.1.9. Укладати договори з визначеними Дачненською сільською радою підприємствами на збір та вивезення побутових відходів. 

8.1.10. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом. 

8.1.11. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу. 

8.1.12. Дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних та екологічних норм. 

8.1.13. Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку. 

8.1.14. Дотримуватися вимог містобудівного законодавства щодо здійснення нового будівництва, ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних інтересів інших осіб при будівництві. 

8.1.15. Своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період ( проводити повірку  вентиляційних каналів та димоходів ) . 

8.1.16. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання. 

8.1.17. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

 8.1.18. Проводити боротьбу з амброзією полинолиста на земельних ділянках, біля житлових будинків, на територіях закріплених за підприємствами, установами, організаціями та приватними підприємцями, незалежно від форми власності або відомчої підлеглості.

 

8.2. На об’єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, відділенням), фізичним особам – підприємцям, а також громадянам забороняється:

 

8.2.1. Захаращувати територію Дачненської сільської ради, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

8.2.2. Викидання сміття біля вікон, балконів, житлових будинків, на узбіччях доріг, парків, лісосмугах, балках та інших місцях загального користування на території Дачненської сільської ради.

8.2.3. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища. 

8.2.4. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам. 

8.2.5. Проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу, наданого в установленому порядку. 

8.2.6. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків. 

8.2.7. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо. 

8.2.8. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів. 

8.2.9. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях. 

8.2.10. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах тощо. 

8.2.11. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони. 

8.2.12. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон та паркуватися на них.  

8.2.13. Стоянка, миття, ремонт великовантажного транспорту та маршутно-транспортних засобів на прибудинкових територіях, проїзних частинах, пішохідних доріжках, тротуарах та інших територіях загального користування на території Дачненської сільської ради.

8.2.14. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків. 

8.2.15. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах і урнах. 

8.2.16. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони шляхом зливання води. 

8.2.17. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях. 

8.2.18. Використовувати території зелених насаджень загального користування для посадки овочів та ін. сільськогосподарських культур. 

8.2.19. Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементів. 

8.2.20. Без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір’ях, вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж.  

8.2.21. Виливати рідкі відходи на територіях загального користування та в невстановлених місцях (полях, балках, лісосмугах, водних об’єктах та інше).

8.2.22. Спалювати опале листя, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами. 

8.2.23. Здійснення торгівлі у непридатних для здійснення торгівельної діяльності місцях, окрім спеціально відведених місць для торгівельної діяльності міні-ринку «Покрова» та узаконених торгівельних об’єктах.

8.2.24. Встановлювати без відповідного дозволу палатки торгового та іншого призначення, інформаційні стенди на газонах, в парках, скверах, тротуарах, площах та біля історичних пам’яток. 

8.2.25. Складувати відходи на території сільської ради, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам’ятках культурної та історичної спадщини, кладовищах, інших територіях загального користування. 

8.2.26. Пересування вулицями (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів. 

8.2.27. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, інших територіях загального користування, біля криниць та водорозбірних колонок. 

8.2.28. Складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, будівельне сміття, паливо та інші будівельні, побутові відходи. 

8.2.29. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування. 

8.2.30. Зносити аварійні та сухостійні насадження без дозволу виконавчого комітету. 

8.2.31. Встановлювати без відповідного дозволу малі архітектурні форми, об’єкти зовнішньої реклами.

8.2.32. Провадити забудову земельних ділянок або реконструкцію існуючих будівель, які знаходяться у власності або користуванні без розробки відповідної документації та отримання необхідних дозволів.

8.2.33. При забудові земельних ділянок виступати за межу червоних ліній вулиць, провулків, площ, парків, доріг та ін.

8.2.34. Підключатись без відповідного дозволу до існуючих інженерних мереж та розробки необхідної документації.

8.2.35. Перевищувати  перевищення встановлені рівні акустичного та іншого фізичного шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини на території Дачненської сільської ради.

8.2.36. При здійсненні будь-якої діяльності, попереджувати утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

8.2.37. Порушення тиші на території Дачненської сільської ради з 22:00 до 07:00, за виключенням урочистих заходів, погоджених з виконкомом Дачненської сільської ради.

8.2.38. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів без погодження у встановленому законодавством порядку та отримання дозволу виконкому Дачненської сільської ради.

8.2.39. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, передбачені цими Правилами.

 

9. Контроль у сфері благоустрою території Дачненської сільської ради.

 

9.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється у відповідності до Закону України “ Про благоустрій населених пунктів” та інших законодавчих актів.

9.2. Самоврядний контроль здійснюється Дачненською сільською радою, виконавчим комітетом сільської ради та посадовими особами КП «Дачненський сількомунгосп» , адміністративною комісією сільської ради .

9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

-         проведення перевірок територій;

-         розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-         участі в обговоренні проектів благоустрою громади Дачненської сільської ради, внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

-         подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та цих правил.

Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів громади мають право здійснювати та надавати протоколи до адміністративної комісії при виконкомі сільської ради дільничні інспектори РВ УМВС України, інші посадові особи згідно чинного законодавства.

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється представниками громадськості (голови будинкових та вуличних комітетів, громадяни).

 

10. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

 

10.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

-         порушені встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

-         проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

-         порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

-         порушенні правил благоустрою;

-         порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

-         самовільному зайнятті територій об’єкта благоустрою;

-         пошкодженні ( руйнуванні чи псуванні) вуличної дорожньої мережі та інших об’єктів благоустрою населених пунктів;

-         знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи об’єктів озеленення населених пунктів;

-         забрудненні (засміченні) територій населених пунктів;

-         неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів, тощо.

Чинним законодавством може бути встановлено відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

10.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою на території Дачненської сільської ради до відповідальності, передбаченої законом не звільняє їх від обв’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

10.3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах , які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території населених пунктів або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень